تایمر برف پاک کن

همه ما به خوبی از مهم بودن سیستم برف پاک کن در خودرو ‌ آگاه هستیم. برف پاک‌کن های خودرو حتی اگر در منطقه ای خشک و گرم ساکن باشیم، لازم و ضروری هستند و از کار افتادن آنها دردسرهای زیادی را ایجاد می کند.

فارغ از خرابی های قسمت های ظاهری برف پاک کن مانند خرابی تیغه ها، فنرها و چشمی‌های شیشه شور، ممکن است قسمت های برقی و الکترونیکی سیستم برف پاک کن دچار مشکل شود