رله فلاشر

رله‌ها در خودرو مانند يک کليد عمل کرده و مسير جريان را بسته و باز ميکنند. در معناي واضح‌تر با دريافت فرمان از سيستم برق خودرو اقدام به راه اندازي و يا قطع عملکرد يک بخش از امکانات خودرو ميکنند. با گذشت زمان اين رله‌ها هم با تکنولوژي جديد سازگار شدند و جدا از حالت کليد يک وظيفه متمم به واسطه مدار الکترونيکي داخل آن پيدا کردند. براي مثال رله اتوماتيک راهنما که هم جريان لازم جهت روشن شدن چراغ خطر را تامين ميکند و هم زمانبندي چشمک زدن اين چراغ ها.