ماژول رله دوبل

رله دوبل وظیفه تامین برق مثبت ۱۲ ولت را برای قطعات سیستم انژکتوری بر عهده دارد. این قطعه مانند جعبه تقسیم برق عمل کرده و برق مثبت قطعات سیستم انژکتوری را تامین میکند.

این قطعه برق مثبت قطعات زیر را تامین میکند:
پمپ بنزین، سنسور اکسیژن، سنسور کیلومتر، سوزنهای انژکتور، کویل دوبل، شیربرقی کنیستر، ایسیو